-
COMERÇOS - OFICINES - PIMES
 
Li volem oferir la millor protecció per al seu negoci, de manera que vostè pugui fer front a qualsevol imprevist que el pugui afectar.
 
Confeccionem pòlisses a mida de cada client, estudiant cada cas de forma individual, i així pagar nomes pel que cadascú necessita, sense renunciar a les millors cobertures.
 
Ens pot fer arribar la seva petició complimentant el qüestionari següent, i ens posarem en contacte amb vostè.
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms
Adreça i Població
Telèfon i/o adreça electrònica
DADES DEL NEGOCI
Tipus d'Activitat
Adreça del Risc
Emplaçament
Ubicació
Sol·licitant
Superfície en m2
Any de Construcció
CAPITALS A ASSEGURAR
Continent
Mobiliari i maquinària
Mercaderies
COBERTURES
Incendi i complementaris
Danys Elèctrics
Fenòmens atmosfèrics i d'altres danys materials
Danys per aigua
Trencament de vidres
Béns refrigerats
Pèrdua de beneficis
Danys Estètics
Robatori a Valor Total
Robatori a Valor Parcial
Responsabilitat Civil Explotació
Responsabilitat Civil Patronal
Responsabilitat Civil Producte/Post Treballs
Responsabiliat Civil Treballs Fora
PROTECCIONS CONTRA INCENDI
Extintors
Detectors Automàtics
Boques d'Incendi
Ruixadors Automàtics
Columnes hidrants
Vigilància Permanent
PROTECCIONS CONTRA ROBATORI
Porta principal
Altres Accessos
Instal·lació d'alarma
Vigilància
IMPRESCINDIBLE INDICAR TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC, EN CAS CONTRARI NO ENS PODREM POSAR EN CONTACTE AMB VOSALTRES. GRÀCIES!!