-
COMUNITATS DE PROPIETARIS
 
Amb l'assegurança de Comunitats, el patrimoni de la comunitat quedarà protegit contra qualsevol imprevist.
 
Una pòlissa que reuneix diverses cobertures contra els riscos mes comuns a què estan exposats els edificis d'una comunitat de propietaris, i que s'ajusta als diferents tipus de comunitats.
 
A més, li ofereix:
 
-Telèfon d'assistència a les comunitats, les 24 hores del dia.
- Revalorització automàtica dels capitals a cada venciment anual.
- Consulta Jurídica telefònica: un servei que ofereix assessorament sobre qualsevol qüestió jurídica.
- Pagament fraccionat de la prima anual
 
Ens pot fer arribar la seva petició complimentant el qüestionari següent, i ens posarem en contacte amb vostè.
 
DADES DE LA COMUNITAT
NOM
NIF
ADREÇA I POBLACIÓ
CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI
Tipus de Comunitat
Any de construcció
Nº de portals
Nº de plantes
Nº de vivendes
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
Edifici
Jardí
Pàrquing
Locals comercials a la planta baixa
Garatge comunitari
Forma part de la comunitat
Si
No
CAPITALS A ASSEGURAR
Continent
Contingut
COBERTURES
Incendi
Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials
Vidres comunitaris
Danys elèctrics
Danys Estètics
Responsabilitat Civil
Danys per aiguai R.C. danys per aigua
IMPRESCINDIBLE INDICAR TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC, EN CAS CONTRARI NO ENS PODREM POSAR EN CONTACTE AMB VOSALTRES. GRÀCIES!!